Voor u met uw hond gaat fokken:

 • zorg dat het teefje in een goede gezondheid verkeert, ouder is dan 18 maanden en emotioneel volwassen.
 • baseer de partnerkeuze niet alleen op uiterlijk en bloedlijnen maar ook op gezondheid en karakter.
 • controleer bij de reu dat beide testikels zijn ingedaald.
 • controleer of alle inentingen en ontwormingen op tijd zijn gegeven, zeker bij het teefje.
 • laat beide ouders nakijken door de dierenarts en laat ze vrij van erfelijke ziekten verklaren (o.a. erfelijke oog/gewrichtsafwijkingen).
 • een dekking heeft het meeste resultaat als deze binnen 2 dagen na de ovulatie plaatsvindt.
 • neem uw teef vanaf 7 dagen na het begin van de loopsheid mee naar de dierenarts voor vaginale cytologie (onderzoek van cellen uit de vagina d.m.v. een uitstrijkje) en/of meting van het progesteron in het bloed. De cytologie laat zien in welke fase van de cyclus de teef verkeert.

De geslachtscyclus van de teef:

De natuurlijke paring:

De grootste kans op bevruchting ontstaat als vanaf de 9e dag het progesteron-gehalte in het bloed laat bepalen. Wanneer de waarden aantonen dat ‘de tijd rijp is’ organiseert u twee ontmoetingen in twee of drie dagen. Meestal zit dit hoogtepunt rond de 12e tot 14e dag, maar onthou dat elke teef haar eigen cyclus heeft. Breng de teef 4 weken (ten vroegste 28 dagen) na de dekking bij de dierenarts om te bepalen via echo-controle of de dekking gelukt is.

Dracht of schijndracht?

De teef haar hormonale systeem gaat ervan uit dat ze bij iedere loopsheid bevrucht raakt, of ze nu gepaard heeft of niet. Een drachtige hond en een niet-drachtige hond maken dezelfde hormooncyclus door in tegenstelling tot de mens. Maar de uiterlijke symptomen van schijndracht zijn niet altijd waarneembaar. De teef doorloopt alle mentale en soms ook fysieke veranderingen die een dracht normaal gesproken teweegbrengt. Tijdens de schijndracht is de teef erg gevoelig voor stemmingsveranderingen. Ze kan haar voer weigeren, nestdrang vertonen, en moederen over speeltjes. Het duidelijkste signaal van een schijndracht is melkproductie en vaginaal slijmvlies.

Wat te doen rond of bij de bevallingsdatum?

Wil je graag op voorhand het aantal pups kennen kan dit enkel door een rx opname te laten doen vanaf de 50e dag. Echter volledige zekerheid kunnen we pas bieden op dag 55-58.
Dit kan zeer handig zijn om al op zoek te gaan naar een aantal kandidaat pupkopers maar ook zeker om te weten of wel alle pups geboren zijn wanneer de teef de bevalling staakt.

1. Temperatuursmethode (norm: ± 38,5°C)

Een paar dagen voor het einde van de dracht, leer je de temperatuur nemen van uw hond. De temperatuur mag niet al teveel schommelen want dit kan betekenen dat de thermometer niet voldoende diep in de anus zit. Temperatuur 1 of 2 maal per dag, elke keer op hetzelfde tijdstip.

Indien de temperatuur plots is gedaald met 1 tot 1.5°C dan betekent dit, dat de bevalling binnen de 24 uur zal plaatsvinden.

2. Normale situatie

De teef zoekt een rustige plek waar ze haar pups veilig kan baren en laten opgroeien. Ongeveer 36 uur voor de bevalling ijsbeert ze nerveus grommend rond en maakt een nest. Ze eet niet meer en soms rilt of braakt ze. Nadien volgen de weeën, die uiten zich door het zich samentrekken en uitrekken van de teef. Ze draait rondjes of ze gaat liggen. Een zak met vruchtwater met een pupje erin komt uit de vagina en knapt. Binnen twee uur is de eerste pup geboren.

3. Gevaar / Dierenarts bellen…

 • Bij het persen (echte buikpers) waarbij na 15 min van constant persen (rustpauzes zijn daarbij niet inbegrepen) geen geboorte volgt.
 • Zwarte donkere groene, bloederige of zwarte vaginale uitvloei.
 • Heeft de teef langer dan een uur weeën zonder dat er een pup komt?
 • Heeft de teef al meer dan 10 minuten geen weeën gehad en is een pup half zichtbaar?
 • Heeft de moeder het vlies om de pup laten zitten
 • Haalt de pup geen adem?
 • Zijn er minder nageboorten dan pups?
 • Verstoot de moeder de pups?
 • Bij een dracht langer dan 65 dagen: via een RX opname gaan we kijken naar het aantal pups:
  • + 3 pups: wachten tot 67 dagen
  • < 3 pups: keizersnede

4. Ontworming

Wij raden aan om de teef te ontwormen:

 • vlak voor de paring,
 • na de 42ste dag van de dracht
 • tijdens het zogen gelijktijdig met de jongen op 4, 6 en 9 weken.